Personal data

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
STRINJANJE Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV IN Z INFORMACIJAMI GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
KRATEK POVZETEK
Privolili boste v obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Livesport Media Ltd za namene medsebojne komunikacije v zvezi z vašimi potrebami. Vaši osebni podatki ne bodo služili v tržne namene. To privolitev lahko kadarkoli prekličete in obdelava vaših osebnih podatkov bo v hipu ustavljena. Več informacij v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov lahko najdete spodaj.
NADZORNI ORGAN IN NJEGOVI KONTAKTNI PODATKI
Vaše osebne podatke bo nadzorovalo podjetje Livesport Media Ltd, registrirano na naslovu CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, company number C 54555 (‘Nadzornik’).
Kontaktni podatki Nadzornika so naslednji: naslov za storitve je Livesport Media Ltd, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Malta, elektronski naslov pa gdpr@livesportmedia.eu.
Nadzornik ni določil osebnega nadzorovalca podatkov.
PRAVNE OSNOVE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Pravna osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov je privolitev, ki ste jo dali Nadzorniku v okviru člena 6(1)(a) predpisov (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 glede zaščite osebne integritete v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostega pretoka teh informacij, in dopolnilne direktive 95/46/EC (Ureditev zaščite splošnih podatkov) ('Predpisi').
NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Namen obdelave vaših osebnih podatkov je komunikacija med vami in Nadzornikom v zvezi z vašimi zahtevami.
Nadzornik ne uporablja avtomatiziranega odločanja glede pravic posameznika v duhu 22. člena Predpisov.
OBDOBJE HRANITVE OSEBNIH PODATKOV
Nadzornik bo vaše osebne podatke zadržal za obdobje dveh (2) let od vaše privolitve za vnaprej dogovorjene namene, če pa vašo privolitev umaknete, pa se bo obdelava vaših podatkov zaključila takoj.
DRUGI PREJEMNIKI OSEBNIH PODATKOV
Do vaših osebnih podatkov bodo po potrebi dostopale osebe, zadolžene za tehnične, organizacijske ali tržne dejavnosti na Nadzornikovi spletni strani in v aplikaciji v skladu z Nadzornikovimi navodili glede obdelave osebnih podatkov.
Nadzornik nima namena posredovati vaših osebnih podatkov tretjim državam (izven EU) ali mednarodnim organizacijam.
PRAVICE IMETNIKOV PODATKOV
Po pogojih, določenih v Predpisih, imate pravico zahtevati, da Nadzornik omogoči dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov ali do omejitve uporabe le-teh, nadalje pa tudi pravico do prenosnosti vaših osebnih podatkov.
V vsakem trenutku imate pravico umakniti soglasje, ki ste ga glede obdelave vaših osebnih podatkov dali Nadzorniku. To ne bo imelo učinka na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred umikom soglasja. Umik svoje privolitve glede obdelave vaših podatkov lahko sporočite na naslov: gdpr@livesportmedia.eu.
Če sumite, da je obdelava vaših osebnih podatkov prešla meje dogovorjenega in da krši Predpise, imate pravico, inter alia, do pritožbe ustreznemu organu.
Vaših osebnih podatkov vam ni treba posredovati. Priskrbitev vaših osebnih podatkov ni zavezujoča zahteva za sklenitev dogovora oz. pogodbe.
Oglas
Mobilne aplikacije
Naša mobilna aplikacija je optimizirana za vaš telefon. Naložite si jo brezplačno!
mockup