Oglas
Oglas
Oglas
Pogoji uporabe
 1. UVODNE DOLOČBE

  1. Identifikacija strank. Ti pogoji uporabe ("Pogoji uporabe") urejajo medsebojne pravice in obveznosti med družbo z omejeno odgovornostjo Livesport s.r.o., s sedežem v Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Aspira Business Centre, ID 274 33 722, vpisan v poslovni register, ki ga vodi občinsko sodišče v Pragi, spis št. zn. C113331, Češka republika ("mi", "nas" ali "naše") in posamezniki tretjimi osebami ("uporabnik", "vi" ali "vaš") pri uporabi naše spletne strani ("spletna stran").

  2. Veljavnost pogojev uporabe. Če ste neregistrirani uporabnik spletnega mesta, za vas veljajo samo določbe o naravi in uporabi spletnega mesta, zlasti členi 1., 2. in 10 teh Pogojev uporabe. Za registrirane uporabnike se ti Pogoji uporabe uporabljajo v celoti, zato vam priporočamo, da se z njimi seznanite, zlasti s klavzulami od 3. do 12., ki predstavljajo pogodbo o storitvah med registriranim uporabnikom in nami.

 2. VSEBINA SPLETNEGA MESTA

  1. Vrsta storitve. Spletna stran vsebuje najnovejše informacije o športnih dogodkih, zlasti športne rezultate v realnem času, končne rezultate, sporede, sestave in druge športne statistične podatke ter športne vsebine. Rezultati in druge statistične informacije, prikazane na spletnem mestu, temeljijo na informacijah iz drugih neodvisnih virov (od tretjih oseb), notranjih prizadevanj ali drugih uradnih aplikacij. Čeprav si prizadevamo za redno posodabljanje vsebine in preverjanje rezultatov ali drugih informacij, prikazanih na spletnem mestu, ne dajemo nobenih obljub ali jamstev v zvezi s spletnim mestom, zato vam priporočamo, da informacije, zbrane na spletnem mestu, temeljito preverite tudi pri izvirnih in drugih virih. Za uporabo in zanašanje na rezultate in druge informacije, prikazane na spletnem mestu, ste odgovorni sami. Glede na regijo, jezik ali druge okoliščine, ki vplivajo na ciljni trg in občinstvo spletnega mesta, lahko spletno mesto vsebuje tudi športne prispevke, sestavljene iz naših vsebin ali vsebin tretjih oseb.

  2. Spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost. Spletno mesto ter vsa sporočila in informacije, ki so na njem shranjene in predstavljene, zagotavljamo z razumnim znanjem in skrbnostjo ter v bistvu na način, opisan v teh Pogojih uporabe. Vendar pa je vaš dostop do spletnega mesta, uporaba spletnega mesta, prenos kakršne koli programske opreme, povezane s spletnim mestom in uporaba kakršnih koli informacij, ki jih lahko zagotovimo v povezavi s spletnim mestom, izključno po vaši izbiri, presoji in na lastno odgovornost ter samo za vašo osebno uporabo. Spletnega mesta ne smete uporabljati v noben komercialni namen.

  3. Registracija in plačljiva vsebina. Za dostop do določenih delov ali funkcij spletnega mesta zahtevamo registracijo (člen 3. Pogojev uporabe). Registracija je lahko pogojena z doseženo določeno starostjo. Brez registracije si morda ne boste mogli ogledati vseh vsebin, funkcionalnost spletnega mesta pa je lahko omejena. Poleg tega je za dostopnost določenih funkcij ali vsebin morda treba plačati pristojbino.

  4. Vsebina tretjih oseb. Spletno mesto vsebuje vsebine tretjih oseb, pridobljene iz zunanjih aplikacij in virov, za katere nismo odgovorni. Vse vsebine tretjih oseb, ki so na voljo prek spletnega mesta, niso nameščene na naših strežnikih in jih nismo ustvarili ali naložili v strežnik gostovanja, kjer se nahaja takšna vsebina. Vsebina tretjih oseb je običajno označena z ustreznim logotipom, ikono ali drugim identifikatorjem tretje osebe. Izrecno izključujemo vsakršno odgovornost v zvezi s takšno vsebino, njeno razpoložljivostjo ali informacijami, ki jih vsebuje.

  5. Prikazovanje oglaševanja. Strinjate se, da se v storitvi lahko prikaže oglaševanje, vključno z oglaševanjem tretjih oseb.

  6. Odnos do iger na srečo. Spletno mesto uporabljate na lastno odgovornost. Spletno mesto ni aplikacija za igre na srečo ali igra na srečo. Ne ponujamo iger ali iger na srečo, zato ne hranimo ali nadzorujemo vaših finančnih ali drugih sredstev in ne sodelujemo pri nobenih transakcijah z igrami na srečo. Stavne kvote, prikazane na spletnem mestu, so predstavljene v informativne namene. Nobeno sporočilo ali informacija, objavljena na spletnem mestu, ne predstavlja priporočila za sodelovanje v igri ali sklenitev stave, prav tako ne predstavlja pravnega, davčnega ali drugega podobnega nasveta v zvezi z igrami na srečo.

  7. Lokalna zakonodaja. Svetujemo vam, da upoštevate veljavne zakone države, v kateri začasno ali stalno prebivate, v kateri se nahajate in/ali katere državljan ste.

  8. Vsebinske pravice. Besedila, fotografije, grafična dela in drugi elementi na spletnem mestu so lahko posamezno in/ali kot celota zaščiteni z avtorskimi pravicami (skupaj imenovani "avtorska dela"). Če ni drugače pisno dogovorjeno z nami ali z lastniki avtorskih del, če gre za vsebino tretje osebe, je poštena uporaba avtorskih del dovoljena le v obsegu in na način, ki ga določa veljavna zakonodaja. Brez našega izrecnega soglasja ni dovoljena zlasti uporaba Avtorskih del v obliki razmnoževanja (kopiranja) zaradi neposredne ali posredne gospodarske koristi ter njihova uporaba v obliki distribucije, dajanja v najem, prikazovanja ali javne priobčitve (vključno s priobčitvijo javnosti prek interneta).

  9. Zaščita podatkovne zbirke. Vsebina zbirke podatkov, ki jo vsebuje spletno mesto ("vsebina zbirke podatkov"), je zaščitena s posebno pravico ponudnika zbirke podatkov. Če se z nami pisno ne dogovorite drugače, se vsebina podatkovne zbirke lahko zakonito uporablja le v obsegu in na način, ki ga določa veljavna zakonodaja. Brez našega izrecnega soglasja ni dovoljeno zlasti pridobivanje (kopiranje) ali uporaba (dajanje na voljo javnosti) vsebine zbirke podatkov ali njenega kakovostno ali količinsko pomembnega dela.

  10. Nepooblaščeno vmešavanje. Ne smete uporabljati nobenega mehanizma, orodja, programske opreme ali postopka, ki ima ali bi lahko negativno vplival na delovanje naših naprav, varnost interneta ali drugih uporabnikov interneta. Našega strežnika, na katerem gostuje spletno mesto, ne smete obremenjevati z avtomatiziranimi zahtevami, prav tako ne smete pomagati nobeni tretji osebi pri takem početju. Spletnega mesta ne smete spreminjati, razstavljati, dekompilirati ali na kakršen koli način izvajati povratnega inženiringa, razen če je s splošno veljavnimi zakonskimi predpisi določeno drugače. Poleg tega brez našega izrecnega soglasja ne smete uporabljati vsebine spletnega mesta z vgrajevanjem, združevanjem, strganjem ali poustvarjanjem, razen če je s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi določeno drugače.

  11. Kršitev avtorskih pravic in blagovnih znamk. Vaša kršitev avtorskih pravic, pravic blagovne znamke ali kršitev posebnih pravic ponudnika podatkovne zbirke lahko povzroči civilno, upravno ali kazensko odgovornost.

 3. Sklenitev pogodbe o storitvah

  1. Predložitev predloga. Predlog za sklenitev pogodbe o zagotavljanju storitev podaš tako, da klikneš na gumb „Nadaljuj z e-mailom“, izpolniš in pošlješ podatke v obrazcu za registracijo na spletni strani ("Zahtevek za registracijo"). Zagotavljate, da so podatki, navedeni v obrazcu Zahtevek za registracijo, pravilni za namene teh pogojev uporabe.

  2. Sprejetje predloga. Po prejemu zahtevka za registracijo bomo na e-poštni naslov, naveden v zahtevku za registracijo ("naslov uporabnika"), poslali informacije, ki so potrebne, da uporabniški račun začne delovati ali da vam omogočimo uporabo storitve ("sprejem"). S tem, ko vam pošljemo Sprejem, je pogodba o storitvah sklenjena.

  3. Uporaba registracije tretjih oseb. Če uporabljate obstoječo registracijo pri tretji osebi (na primer registracijo v socialnem omrežju), nam lahko pošljete predlog za sklenitev pogodbe o storitvah s klikom na ustrezen gumb z logotipom, blagovno znamko ali imenom storitve tretje osebe. Po dostavi predloga za sklenitev pogodbe o storitvah v skladu s prejšnjim stavkom, boste lahko uporabljali storitev. S tem, ko vam omogočimo uporabo storitve, je pogodba o storitvah sklenjena.

  4. Soglasje za opravljanje storitve. Strinjate se, da lahko začnemo opravljati storitev v skladu s storitveno pogodbo takoj po njeni sklenitvi, tudi pred iztekom zakonskega roka za odstop od storitvene pogodbe.

  5. Stroški komunikacijskih sredstev. Ob sklenitvi pogodbe o storitvah se strinjate z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki nastanejo pri uporabi sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo pogodbe o storitvah (npr. stroški internetne povezave), krijete vi in se ne razlikujejo od osnovne tarife za uporabo sredstev komuniciranja.

 4. Vsebina pogodbe o storitvah

  1. Predmet pogodbe. Na podlagi pogodbe o storitvah vam bomo omogočili uporabo storitev prek spletnega mesta, vključno z vsebino in funkcijami, za katere je potrebna registracija. Poleg tega je lahko razpoložljivost nekaterih funkcij ali vsebin pogojena s plačilom pristojbine, doseženo določeno starostjo, stabilno internetno povezavo ali različico operacijskega sistema vaše naprave, ki jo podpiramo.

  2. Vsebina pogodbe. Pogoji uporabe so sestavni del pogodbe o storitvah.

  3. Jezik pogodbe. Pogodba o storitvah je sklenjena v slovenskem jeziku.

 5. Račun uporabnika

  1. Zaščita računa. Dostop do uporabniškega računa je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Strinjate se, da se lahko vaši prijavni podatki uporabijo tudi za prijavo na druga spletna mesta, ki jih upravljamo mi ali katera koli druga oseba, povezana z nami. Dolžni ste ohraniti zaupnost glede podatkov, potrebnih za dostop do vašega uporabniškega računa, in potrjujete, da nismo odgovorni za kakršno koli vašo kršitev te obveznosti.

  2. Pridržanje pravic. Preprečimo vam lahko uporabo uporabniškega računa, zlasti če kršite svoje obveznosti iz pogodbe o storitvah (vključno s temi pogoji uporabe).

 6. POGOJI STORITVE

  1. Nezmožnost zagotavljanja storitve. Storitve ne moremo opraviti, če je to onemogočeno zaradi težav na vaši strani ali na strani katere koli druge osebe. Storitve ne bomo zagotovili zlasti v primeru izpada električne energije, izpada podatkovnega omrežja, drugih napak, ki jih povzročijo tretje osebe, ali višje sile.

  2. Izpadi storitev. Med izvajanjem storitve lahko pride do izpadov, začasnih omejitev, prekinitev ali poslabšanja storitev. Informacije, ki jih shranite v okviru storitve, morda ne bomo varnostno kopirali, lahko se poškodujejo ali kako drugače poslabšajo.

  3. Omejitev kakovosti storitev. V zakonsko dovoljenem obsegu nismo odgovorni za (i) kakršne koli okvare računalniških programov, povezanih s spletnim mestom, ki ga dajemo na voljo, (ii) hrošče ali viruse, ki povzročijo izgubo podatkov, (iii) kakršno koli drugo škodo na vaši računalniški opremi, mobilnem telefonu ali mobilni napravi ali programski opremi, (iv) napake (vključno z napakami v vnosih, predstavljenih podatkih in rezultatih) in (v) kakršne koli vaše poskuse uporabe spletnega mesta z metodami, sredstvi ali na načine, ki niso predvideni z naše strani. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji in v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, začasno ustavimo, spremenimo, odstranimo in/ali dodamo vsebino na spletno mesto, pa tudi pravico, da občasno prekinemo vašo uporabo našega spletnega mesta. Za nobeno takšno dejanje ne bomo odgovorni.

  4. Napake. Strinjate se, da nas boste obvestili takoj, ko boste izvedeli za kakršne koli napake v zvezi s svojim računom na spletnem mestu ali kakršnimi koli informacijami, predstavljenimi na spletnem mestu (med drugim za napačne izračune, napačne navedbe, napačne stroške, provizije, nagrade, bonuse ali izplačila ali kakršno koli pretvorbo valute, če je primerno).

  5. Omejitev odgovornosti. Mi (vključno z našimi uradniki, direktorji, zastopniki in zaposlenimi) in naše povezane družbe vam ne bomo pogodbeno, odškodninsko (vključno z malomarnostjo) ali kako drugače odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično, posebno, kazensko ali vzorčno škodo, med drugim tudi za izgubo podatkov, dobička, prihodkov, poslovanja, priložnosti, dobrega imena, ugleda ali prekinitve poslovanja ali za kakršno koli izgubo, ki je trenutno ne moremo predvideti in izhaja iz pogodbe o storitvah ali iz vaše uporabe spletne strani.

  6. Odškodnina. Informacije na spletnem mestu so na voljo takšne, kot so, in strinjate se, da nas boste razbremenili vsake odgovornosti v zvezi s spletnim mestom in informacijami na tem spletnem mestu. Ne glede na določbe člena 6.5. zgoraj, je naša odgovornost omejena na največji obseg, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

 7. Uporaba storitve

  1. Prilagajanje vsebine. Vsebino storitve lahko prilagodite svojim željam, vendar le v okviru nastavitev, ki jih ponuja sama storitev.

  2. Nezaželene promocije. Glede na zahteve varstva podatkov, informacijske in kibernetske varnosti ter preprečevanja goljufij vam je izrecno prepovedano objavljati kakršne koli informacije ali kontaktirati naše stranke, da bi na spletnem mestu ponudili ali promovirali kakršne koli ponudbe, izdelke ali zmogljivosti.

  3. Pravilnik o preprečevanju goljufij in nadlegovanja. Na spletnem mestu izvajamo politiko ničelne tolerance do neprimernih in goljufivih dejavnosti. Če po naši izključni presoji ugotovimo, da ste nas in/ali katerega koli drugega uporabnika spletnega mesta na kakršen koli način poskušali ogoljufati, si pridržujemo pravico, da začasno ukinemo in/ali zapremo vaš račun in/ali vam za določen ali nedoločen čas prepovemo dostop do spletnega mesta. Za nobeno takšno dejanje ne bomo odgovorni v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

 8. Druge pravice in dolžnosti strank

  1. Obravnava pritožb. Pritožbe potrošnikov obravnavamo prek elektronskega naslova na kontaktnem naslovu (glej točko 12.6.). Informacije o obravnavi vaše pritožbe bomo poslali na naslov uporabnika.

  2. Izvensodno reševanje potrošniških sporov. Organ, pristojen za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz storitvene pogodbe, je na voljo na spletni strani https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Za reševanje sporov med vami in nami na podlagi pogodbe o storitvah se lahko uporablja platforma za spletno reševanje sporov, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  3. Kontaktna točka za potrošnike. Kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov) je na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

  4. Pooblastilo za poslovanje. Smo pooblaščeni za poslovanje na podlagi češkega trgovinskega dovoljenja. Nadzor nad našimi dejavnostmi izvajajo pristojni česki organi v okviru svojih pristojnosti. Nadzor na področju varstva osebnih podatkov izvaja nadzorni organ v državi članici EU, v kateri imate običajno prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve.

  5. Pritožbe zaradi napak. Pravice in dolžnosti strank v zvezi z našo odgovornostjo za napake pri storitvah ureja ustrezna splošno veljavna zakonodaja. Svoje pravice, ki izhajajo iz naše odgovornosti za napake pri storitvah, lahko uveljavljate tako, da nas kontaktirate na našem sedežu ali po elektronski pošti na kontaktni naslov (glej točko 12.6.).

  6. Komunikacija med strankami. Če ni drugače dogovorjeno, se vsa korespondenca, povezana s pogodbo o storitvah, drugi stranki dostavi v besedilni obliki po elektronski pošti. Vročitev se opravi tudi z elektronsko pošto na naslov uporabnika.

 9. Varstvo podatkov

  1. Informacije o obdelavi osebnih podatkov. Obveznost obveščanja v smislu 13. člena Uredbe 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ("Gdpr") izpolnjujemo s posebnim dokumentom, imenovanim "Informacije o obdelavi osebnih podatkov" ("Obvestilo o zasebnosti").

  2. Te pogoje uporabe je treba brati in razlagati skupaj z našim obvestilom o zasebnosti, ki je na voljo tukaj.

 10. Piškotki

  1. Orodje za privolitev v piškotke. Pridobivanje vašega soglasja in zagotavljanje informacij v zvezi z uporabo piškotkov na spletnem mestu poteka prek posebnega orodja, ki ga upravlja tretja oseba.

 11. Trajanje pogodbe o storitvah

  1. Odstop od pogodbe. Razen v primeru, ko od pogodbe ni mogoče odstopiti, imate kot potrošnik pravico odstopiti od pogodbe o storitvah v štirinajstih (14) dneh po njeni sklenitvi. Za takšen odstop lahko uporabite vzorec obrazca, ki vam ga zagotovimo.

  2. Začetek veljavnosti pogodbe. Pogodba o opravljanju storitev začne veljati ob sklenitvi. Pogodba o storitvah je sklenjena za nedoločen čas.

  3. Odpoved pogodbe. Pogodbo o storitvah lahko kadar koli prekinete tako, da dejansko izbrišete uporabniški račun. Pogodbo o storitvah lahko prekinete tudi tako, da od nas zahtevate izbris svojih osebnih podatkov v skladu z GDPR.

  4. Odpoved pogodbe z naše strani. Če kršite katero koli od svojih obveznosti iz pogodbe o storitvah (vključno s temi pogoji uporabe) ali iz splošno zavezujočih pravnih predpisov ali v drugih primerih, lahko prekinemo pogodbo o storitvah. Odpoved pogodbe o storitvah v skladu s tem členom začne veljati z vročitvijo po elektronski pošti na uporabnikov naslov. Če ni drugače dogovorjeno, pogodba o storitvah preneha veljati takoj, ko taka odpoved začne veljati.

 12. Končne določbe

  1. Pristojno pravo. Za razmerje, ki ga ustvarja pogodba o storitvah, veljajo zakoni Češke republike. Izbira prava iz prejšnjega stavka vas ne prikrajša za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih s pogodbo ni mogoče odstopiti in ki bi se sicer uporabljale, če ne bi bilo izbire prava, v skladu z določbami člena 6(1) Uredbe (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).

  2. Pristojnost sodišč. Strinjamo se s pristojnostjo in krajevno pristojnostjo sodišč Češke republike.

  3. Enostranska sprememba pogojev uporabe. Te Pogoje uporabe lahko enostransko spremenimo v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in če menimo, da takšne spremembe temeljijo na veljavnih in upravičenih razlogih. O spremembi vas bomo obvestili z elektronskim sporočilom, poslanim na naslov uporabnika, ali s pogovornim oknom na spletnem mestu. Spremenjeni Pogoji uporabe začnejo veljati na datum, ki je naveden v elektronskem sporočilu ali pogovornem oknu na spletnem mestu, vendar nikakor ne prej kot trideset (30) dni po dnevu, ko ste bili o spremembi obveščeni. Spremenjene pogoje uporabe lahko zavrnete, preden začnejo veljati, in v tem primeru prekinete pogodbo o storitvah. To ne posega v določbe klavzule 12.4. teh pogojev uporabe.

  4. Soglasje za spremembo pogojev uporabe. S strinjanjem z novo različico pogojev uporabe prejšnji pogoji uporabe prenehajo veljati, nova različica pogojev uporabe pa postane sestavni del pogodbe o storitvah. Brez poseganja v člen 12.3. Pogojev uporabe se lahko spremembe Pogojev uporabe izvedejo tudi z vašo izrecno potrditvijo (soglasjem). Z vašim izrecnim soglasjem k novi različici Pogojev in uporabe postane nova različica sestavni del pogodbe o storitvah od veljavnega datuma. To izrecno soglasje lahko podate prek pogovornega okna na spletnem mestu ali na drug ustrezen način.

  5. Dostopnost pogodbe. Pogodbo o storitvah, vključno s pogoji uporabe, arhiviramo v elektronski obliki in ni javno dostopna.

  6. Naši kontakti. Naši kontaktni podatki so naslednji: naslov za dostavo Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Aspira Business Centre, Češka republika, e-poštni naslov info@livesport.eu.

  7. Odstop pogodbe. Strinjate se, da lahko pravice in obveznosti iz pogodbe o storitvah v celoti ali delno prenesemo na katero koli tretjo osebo.

V Pragi dne 1. 4. 2023

Livesport s.r.o.

Signed by Livesport.s.r.o.

2023-04-01 12:00:00

Priloga št. 1 k pogojem uporabe - Obrazec za odstop od pogodbe s strani potrošnika

Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in nam ga vrnite v zakonsko določenem roku.

Naslovnik (upravljavec):

Livesport s.r.o.

s sedežem v Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praga 5, Aspira Business Centre, Češka republika

S tem odstopate od pogodbe o storitvah, sklenjene dne:
Vaše ime in priimek:
Vaše prebivališče:
Vaše prijavno e-poštno sporočilo:
Datum:
Vaš podpis: (če je obrazec poslan v papirni obliki)